Smallander, klaar voor de toekomst.
S(m)allander afgeleverd

Deze week weer een Smallander camper afgeleverd, dit keer voor van Tuyl, de compact camper specialist.
De S(ma)llander camper zal worden ingezet voor de verhuur.
Voor meer info klik hier.

S ( M) A L L A N D E R, K L A A R V O O R  D E  T O E K O M S T!